Technologia

System używaoryginalny sprzęt do terapii i diagnozy tomatisany w Metodzie TOMATISA® nosi nazwę bramkowa­nia elektronicznego. Podstawą bramkowania jest zasada ciągłego kontrastu muzycznego, który sprawia, że mózg pracuje w sposób pobudzający uwagę słuchową. Ten proces pozwala przywrócić lub polepszyć strategie słuchowe stosowane przez mózg, gdy słucha­nie nie jest już zakłócane. Ponadto w słuchawkach wykorzystano wyjątkową technikę przewodnictwa kostnego. Za pośrednictwem drgań przewodnictwo kostne przesyła dźwięk do mózgu ułamek sekundy wcześniej zanim ten sam dźwięk trafi do ucha przez słu­chawki. W ten sposób mózg jest w stanie przygotować się na nad­chodzący dźwięk i lepiej go przeanalizować.

Po sesjach treningu słuchowego mózg będzie w stanie powtórzyć pracę, którą wykonywał z pomocą programu słuchowego.

Urządzenie SOLISTEN®, wyposażone w specjalne słuchawki, od­twarza odpowiednio dobraną i przetworzoną muzykę, w celu sty­mulowania układu integracji słuchowej. Dzięki zastosowaniu efektu bramkowania elektronicznego stymulacja prowadzi do prawidłowe­go przyswojenia informacji dźwiękowej i pomaga mózgowi w lep­szym odbiorze, selekcji i przetwarzaniu tej informacji.


Do góry ↑ | Wstecz ←