Metoda Tomatisa

METODA TOMATISA® – SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA

Rewolucyjny, nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność została dowiedziona naukowo. Pomaga podnosić uwagę słuchową – dzięki której uczymy się i poznajemy świat. Podnosi koncentrację, ułatwia naukę, redukuje stres.

Prawidłowe słyszenie to jedna z najważniejszych funkcji człowieka. Powtarzane seanse słuchowe (za pomocą specjalnych słuchawek) pomagają szybko nauczyć mózg oraz ucho prawidłowej analizy dźwięków. Realnie wspomagają rozwój mowy – zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Pomagają odzyskać emocjonalną równowagę, lepiej się koncentrować oraz komunikować z innymi.

O metodzie Tomatisa®

Dla kogo?

Metoda Tomatisa ® skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

Przebieg terapii

Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanej muzyki na urządzeniu zwanym „Elektronicznym uchem”

Korzyści

Po zakończeniu pełnego programu słuchowego można zaobserwować postępy w różnych dziedzinach

Profesjonalna licencja

Centrum Terapii Lemoniada jest placówką certyfikowaną przez TOMATIS® Development S.A. w Luxemburgu.

Oddziaływanie terapii Tomatisa

Obszary zastosowania metody Tomatis®

 • problemu w uczeniu się i koncentracji

  PROBLEMY W UCZENIU SIĘ I ZABURZENIA MOWY

     

  Istnieją różne rodzaje trudności w uczeniu się, które dotykają wielu dzieci (4-6%). Problemy te nie wynikają z niedostatków in­teligencji, złych warunków społeczno-bytowych czy problemów natury psychologiczno-emocjonalnej. Trudności te mają podłoże neurobiologiczne i zakłada się, że są rezultatem nieprawidłowego rozwoju określonych okolic mózgu w okresie prenatalnym.

     
  Czytaj więcej
 • problem z uczeniem się najlepsza metoda to tomatis

  ZAKŁÓCENIA UWAGI

  Słuchanie, czyli umiejętność „dostrojenia” słyszenia, jest uzależ­nione od uwagi słuchowej. Wynikiem zaburzenia lub nieprawidło­wego rozwoju tej umiejętności są nie tylko problemy w dziedzinie rozróżniania i lokalizacji dźwięków oraz lateralizacji słuchowej, ale także utrata zdolności do odróżnienia komunikatu dźwięko­wego od otaczającego hałasu.

  Czytaj więcej
 • zaburzenia emocji u nastolatków

   ZABURZENIA EMOCJONALNE

   

  Mózg ma także tendencję do bronienia się, jeżeli otoczenie zewnętrzne jest przez nas postrzegane jako agresywne. Tak dzieje się w przypadku osób zmuszonych do stawienia czoła zmianom rytmu życia, zwiększonej odpowiedzialności lub w sytuacjach utraty wsparcia rodzinnego czy presji społecznej.

      Czytaj więcej
 • nie rozumiem mojego dziecka

  PROBLEMY W KOMUNIKACJI

   

  Trudności w komunikowaniu się mogą przybierać bardzo różnorodne formy. Może to być np. niezdolność do zaakceptowania neutralnych dźwięków z otoczenia: klakson samochodowy, trzaśnięcie drzwiami, gwar w restauracji czy nawet znane nam głosy kolegów z pracy, rodziców lub przyjaciół, które w przypadku zaburzeń funkcji słuchania są postrzegane jako agresywne.

  Czytaj więcej  
 • leczenie CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU (CZR)

  CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU (CZR)

   

  Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów, tzw. „neurony lustrzane”, które pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów umożliwiających przypisanie danej osobie określonych intencji, poglądów, a nawet zrozumienie jej stanu emocjonalnego.

    Czytaj więcej
 • zwiększanie potęcjału osobistego

  ROZWÓJ OSOBISTY I DOBRE SAMOPOCZUCIE

   

  Ucho ludzkie spełnia funkcję “doładowania korowego.” Potrzebuje więc ono stymulacji w celu dostarczenia energii mózgowi i ciału. Dźwięk jest nam niezbędny do rozwoju osobistego. Im bogatszy w wysokie tony harmoniczne, tym skuteczniejsze jest jego oddziaływanie.

  Czytaj więcej
 • jak poprawić głoś, jak zwiększyć potęcjał głosu

  LEPSZY GŁOS I WIĘKSZA MUZYKALNOŚĆ

  Podstawowa zasada Metody Tomatisa® głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu odtworzenia tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego.

  Czytaj więcej

   

 • Problemy z utrzymywaniem równowagi

  TRUDNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNE

   

  Trudności psychomotoryczne dotyczą wykonywania gestów mających charakter ogólny . Na przykład, dzieci z tego typu trudnościami będą niezdolne do koordynacji ruchów rąk i nóg w trakcie pływania, będą biegać w nieskoordynowany sposób, będą miały problem z utrzymaniem równowagi stojąc na jednej nodze lub schodząc po schodach.

    Czytaj więcej
 • jak ułatwić porod

  PRZYGOTOWANIE DO PORODU

   

  Dobrze wiadomo, że matka oczekująca swojego dziecka przekazuje mu cała paletę stanów emocjonalnych, zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Dlatego ważne jest, aby w tym wyjątkowym okresie przyszła matka znajdowała się w możliwie jak najlepszych warunkach spokoju i odprężenia.

  Czytaj więcej
 • nowoczesny sposób nauki języka angielskiego

  PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH

  Celem Metody Tomatisa® jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków

   

  Czytaj więcej

Przewodnik po metodzie Tomatis®

Technologia