Przebieg seansów terapii Tomatis®

wstepna konsultacja

Wywiad wstępny

Wstępna konsultacja odbywa się u autoryzowanego specjalisty Metody Tomatisa®. W czasie konsultacji przeprowadzany jest test psychologiczno-pedagogiczny dostosowany do specyfiki problemów klienta. Po uzyskaniu wyczerpujących informacji terapeuta może zaproponować test pomiaru uwagi słuchowej, tzw. TLTS. Pozwala on określić potencjał badanego w zakresie słuchania i ewentualne jego zaburzenia.


przebieg terapii tomatisSeanse słuchowe (faza bierna)

Seanse słuchowe można odbywać w gabinecie specjalisty lub u siebie w domu, korzystając z urządzenia o nazwie SOLISTEN®.

Ponieważ chodzi tu o stymulację ucha i mózgu, seanse powinny być powtarzane, ale także oddzielone tzw. „integracyjnymi” fazami odpoczynku, które pozwolą na utrwalenie dokonanych postępów.

Czas i liczba seansów są uzależnione od rodzaju zdiagnozowanego problemu. Na ogół seanse odbywają się codziennie po 2 godziny, a cały program trwa 60-90 godzin.


faza aktywnaSeanse Słuchowe (faza aktywna)

Wykwalifikowany specjalista może zaproponować również seanse aktywnej pracy z głosem. Obejmują one czytanie, powtarzanie lub samodzielne wypowiedzi, w czasie których głos mówiącego jest natychmiastowo modyfikowany i przekazywany ponownie, zgodnie z parametrami odpowiednimi dla Efektu TOMATISA®. Mówiący słyszy swój głos skorygowany „na żywo”, który dzięki temu ulega nieświadomej modulacji.


bilans końcowyBilans podsumowujący

Po zakończeniu seansów słuchania przeprowadzany jest ich bilans. Pozwala on ocenić dokonane postępy i stwierdzić, czy wskazane są dalsze seanse programu słuchowego. Wyniki uzyskanie dzięki Metodzie Tomatisa® są trwałe.

Często korzystanie z dodatkowych seansów nie jest już konieczne, jednak w przypadku niektórych specyficznych problemów przedłużenie programu może się okazać niezbędne.


Do góry ↑ | Wstecz ←