Dla kogo metoda Tomatisa®

Metoda Tomatisa® skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

W praktyce nie ma rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa ®, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

 

Treningi słuchowe Tomatisa® rekomendujemy :

  •  dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania (ADHD), rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Osób borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią, trudnościami językowymi np. opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy,
  • osobom dorosłym w celu stymulacji własnego potencjału intelektualnego oraz tym, którzy zauważają u siebie objawy przepracowania, zmęczenia, bezsenność, zaburzenia w koncentracji uwagi, trudności w nauce języków obcych, osobom posługującym się profesjonalnie głosem np. muzykom, śpiewakom i aktorom, a także kobietom w ciąży, jako wyciszenie i przygotowanie do porodu.

Do góry ↑ | Wstecz ←