badania naukowe na temat tomatisa

 

Zostało przeprowadzonych wiele badań klinicznych dających świadectwo wiarygodności i efektywności metody Tomatisa®. Metoda ta jest rekomendowana przez lekarzy i stosowana na całym świecie.

 

W Polsce badaniem objęto 47 dzieci w wieku od 3 do 15 lat. W grupie badawczej stwierdzono różne zaburzenia rozwojowe, w tym m.in. specyficzne zaburzenia artykulacji (19% badanych dzieci), dyspraksję rozwojową (12%), autyzm dziecięcy (10%), ADHD (u niespełna 9% badanych)i inne. U wszystkich dzieci z grupy badawczej występowały zaburzenia funkcji mowy, obserwowane przez osoby z otoczenia i zgłaszane przez rodziców. Wszystkie dzieci zostały poddane dwuetapowej terapii z wykorzystaniem metody Tomatis. Oto wnioski:

”Nadwrażliwość

1. U osób badanych uczestniczących w treningu metodą Tomatisa uzyskano istotne statystycznie zmiany w funkcjonowaniu w zakresie nadwrażliwości, szybkości reakcji i poprawności lokalizacji.

Uzyskane wyniki przed zastosowaniem metodytabela 1 Tomatis

Uzyskane wyniki po 2 etapie stosowania metody

tabela 2 Tomatis

2. Zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie stosowania metody zaobserwowano spadek nadwrażliwości, zwiększenie szybkości reakcji oraz poprawności lokalizacji.

3. Uzyskane wyniki i istotna statystycznie poprawa wybranych funkcji poznawczych po zastosowaniu metody Tomatisa pokazują, że stymulacja z wykorzystaniem dźwięków może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

4. Trening Tomatisa może stanowić przydatną metodę we wspomaganiu rozwoju i leczeniu

zaburzeń funkcji mowy u pacjentów z rozwojowymi zaburzeniami procesu komunikatywnego.

źródło: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 108–112

”Zaburzenia

Badania naukow_tomatis_1Badania naukowe tomatis 2Badania naukowe tomatis 3Badania naukowe tomatis 4

”Zaburzenia

1_badania_naukowe_tomatis

”Zaburzenia

zaburzenia psychologiczna a tomatis 1zaburzenia psychologiczna a tomatis 2

Do góry ↑ | Wstecz ←